Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Fina dator

prabkaur12
Min lilla dator
jag leker och spelar.

Dikter av andra

Fler dikter
  • Lang 06S

Sámeslávggá

Ali, degu tjáhtje. Visská, degu biejvve. Ruodná, degu rásse. Ruoppsis, degu vájmmo. Tjáhtje, biejvve, rásse ja vájmmo. Sámeslávggá, degu Sábme

  • Lang 06S

Den knasiga dikten

Fjädrar är tunga Husen är lätta och inget att rätta

  • Lang 06S

Fotboll

Du tycker det är meningslöst att springa efter en boll Men det är mitt kall i livet så låt mig göra det då

  • Lang 03S

Dálvi

Dálvebiktasat Ája ii jieŋu Liegga šuhkoláda Vuogga dárvana jikŋii Idja lea seavdnjat

  • Lang 03S

Geassi

Giđđa nohká Eahket otnu Albmi lea alit Sáddo lea mearas Stoagan olgun Idja lea čuovgat

  • Lang 03S

Giđđa

Beaivi báitá Lottit bohtet Muohta suddá Dát sádda báhkas Muorat ožžot lasttaid

  • Lang 05S

Sámeskåvllå

Muv skåvllå, Buoremus skåvllå Sámeskåvllå, Ságastit sámegielav rádnaj Sámegiella leksjåvnnå. Mån lijkkuv sámeskåvlåv Sámeskåvllå la muv ruokto!

  • Lang 06S

Roses

Roses are red violets is blue I like you