Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Den knasiga dikten

Lilloa
Fjädrar är tunga
Husen är lätta
och inget att rätta

Dikter av andra

Fler dikter
  • Lang 06S

Sámeslávggá

Ali, degu tjáhtje. Visská, degu biejvve. Ruodná, degu rásse. Ruoppsis, degu vájmmo. Tjáhtje, biejvve, rásse ja vájmmo. Sámeslávggá, degu Sábme

  • Lang 06S

Fotboll

Du tycker det är meningslöst att springa efter en boll Men det är mitt kall i livet så låt mig göra det då

  • Lang 03S

Dálvi

Dálvebiktasat Ája ii jieŋu Liegga šuhkoláda Vuogga dárvana jikŋii Idja lea seavdnjat

  • Lang 03S

Geassi

Giđđa nohká Eahket otnu Albmi lea alit Sáddo lea mearas Stoagan olgun Idja lea čuovgat

  • Lang 03S

Giđđa

Beaivi báitá Lottit bohtet Muohta suddá Dát sádda báhkas Muorat ožžot lasttaid

  • Lang 05S

Sámeskåvllå

Muv skåvllå, Buoremus skåvllå Sámeskåvllå, Ságastit sámegielav rádnaj Sámegiella leksjåvnnå. Mån lijkkuv sámeskåvlåv Sámeskåvllå la muv ruokto!

  • Lang 06S

Roses

Roses are red violets is blue I like you

  • Lang 05S

Muv dikta

Vájmmo la ruoppsat Ruoppsat la gieresvuohta Gieresvuohta la fijnuk Fijnuk la dån gåk divna iehtjáda Sare li alega. Alek la almme ja jávrre Jávrre máhttá årrot gahpaloadtje Ráse li ruodná Ruodná li giesselastá...