Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Du är

Du är som en härlig dröm man inte

vill vakna upp ifrån. Du är som

molnen, vinden tar dig överallt

och sen gråter du dig till sömns utan

att veta om du är tömd. Du är som

tiden som går konstant och tickar

bara fram utan att kunna låta mig

gå tillbaka och få allt klart. Du är

som värmen i solen låter mig koppla

av och glömma bort allt jag skulle

va. Men du är oxå livet.

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies,

manne sïjhtem klaeriedidh.

Mannasinnie sïjht klaeriedidh?

Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam

ledtie lea provne

ledtie lea veelkes

ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjåeskies

Manne lyjhkem Daelvie

Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke

”Ragge2.0”