Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Mycket snö

Jag älskar snö

Men även hö

Vinter jag älskar mest

Det blir fest

I mitt hus

Men inge snus

I mitt hus

Det lugnt ibland

Förutom om man slår ut en tand

Nu jag sluta med denna dikt

Då kanske jag får bättre sikt

JohnGurkabring08 aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Simma

Simma jag vill kanske ta lite dill Sverige jag gillar alla grillar Det doftar så gott jag blir till stoft Väckarklockan ringer nu Dags att stiga upp ju

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”