Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Min bästa vän Nomi

Nomi du är min bästa vän

Du är brunett

Du är bäst ingen protest

Du är cool som en pool

Du skiner som solen

Jag gillar hon också

för hon är bäst

Du gillar cola men

även att måla

Du syr som en myra

för du gillar att hyra

Du är rolig och solig

Detta va en dikt till dig min heta get

Hon älskar även Ken

sannapanna08 aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Sommaren

Snart är det lov som vi alla väntat på Vi springer i solen medans den skiner Vi badar och solar Solen skiner och värmer Vi längtar så stort Vågorna slår sakta mot kanten SOMMAREN ÄR HÄR

  • Ikon ugglan silhuett

Min bästa vän Nomi 2

Nomi du är så het som en get Du steker i solen Du chillar medans jag sitter och grillar Du spanar in mig medans jag spanar ut dig

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”