Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Sommaren

Snart är det lov

som vi alla väntat på

Vi springer i solen

medans den skiner

Vi badar och solar

Solen skiner och värmer

Vi längtar så stort

Vågorna slår sakta mot kanten

SOMMAREN ÄR HÄR

sannapanna08 aaj tjaaleme

  • Lang 06S

Min bästa vän Nomi 2

Nomi du är så het som en get Du steker i solen Du chillar medans jag sitter och grillar Du spanar in mig medans jag spanar ut dig

  • Lang 06S

Min bästa vän Nomi

Nomi du är min bästa vän Du är brunett Du är bäst ingen protest Du är cool som en pool Du skiner som solen Jag gillar hon också för hon är bäst Du gillar cola men även att måla Du syr som en myra för du...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”