Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

sannapanna08 aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Sommaren

Snart är det lov som vi alla väntat på Vi springer i solen medans den skiner Vi badar och solar Solen skiner och värmer Vi längtar så stort Vågorna slår sakta mot kanten SOMMAREN ÄR HÄR

  • Ikon ugglan silhuett

Min bästa vän Nomi

Nomi du är min bästa vän Du är brunett Du är bäst ingen protest Du är cool som en pool Du skiner som solen Jag gillar hon också för hon är bäst Du gillar cola men även att måla Du syr som en myra för du...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”