Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Bästa bror

Välkommen till den bästa storebror

han går och köper smör varje dag

vonbahr aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Hår får

kolla på mitt får den liknar mitt hår som hade lår

 • Ikon ugglan silhuett

Konstiga fåglar

Jag går och ser mitt hår Som når mina tår En anka som bankar vid mitt hår Jag får ont i mitt lår Jag går fram och ser en svan Som har fastnat på en gran

 • Ikon ugglan silhuett

The day I was fixed

This was the day I made friends This was the day I fell in love Oh! Oh, yeah! It was sad and gloomy But then you came and fixed me Oh… oh you fixed me And now you’re the angel of my life Oh, oh yeah, yeah, y...

 • Ikon ugglan silhuett

My heart

With you by my my side we're gonna come up again Tears falling down to the floor Because you are my heart Hey hey hey Whatever you do, I'm gonna love you Hey hey hey

 • Ikon ugglan silhuett

Den bästa storebrorn

Välkomna till den bästa storebror han går och köper smör varje dag

 • Ikon ugglan silhuett

Min fredag

Igår så dagdrömde jag om en anka som bankade på en smör-kör När jag kom upp igen hittade jag en tupp igen Jag gick hem efter skolan och träffa Lolan Mamma sa att jag behövde bada men jag gick till min lada Det var...

 • Ikon ugglan silhuett

Galna häxor

Välkommen till klass 3c bästa klassen ni har sett Men det finns häxor som förstör allt för klass 3c Skriver ut våra läxor varje dag g-g-g-g-galna häxor g-g-g-g-galna läxor häxorna sitter på sin stol och tit...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon ripan silhuett

Inget farväl

Inget farväl, inga medvetna ord. Så fort och tyst gick du bort från vår jord. Här går vi i rester ur din svunna värld. Bland tankar och minnen som färgat din härd. Allt som du älskat oss bilder nu ger....

 • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

 • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

 • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”