Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Ensam

Jag ensam är där jag är.

Ute i skogen.

Dom säger du finns inte här.

Dom säger den inte mogen är.

Jag plockar och plockar mina bär.

Dom säger den kan ingen hålla kär.

Men jag vet att ensam jag är.

WilmaaCoolDog aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Var

Ingen kan hålla mig kvar Ingen vet var jag var Hitta mej det ber jag dig Snälla jag sa till dig

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”