Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 03S

Dálvi

Dálvebiktasat

Ája ii jieŋu

Liegga šuhkoláda

Vuogga dárvana jikŋii

Idja lea seavdnjat