Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Hallonbacken

  • Tjaelije: Eva Frantz
  • Bievnije: Emelliea
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dorjesovveme: 9 Goevten 2023
Hallonbacken.jpg

Man bïjre gærja lij:

Ett fattigt barn vid namn Stina har fått en hemsk lungsjukdom. Hon skickas till Hallonbackens sanatorium, där man tror att barnen med hjälp av mediciner och frisk luft ska bli friska. Där träffar hon ett annat barn vid namn Ruben. Men det är något konstigt med honom. Han är från avdelning 27, men var inte det där det brann? Och är verkligen doktor Hagman så snäll som han verkar och varför byter syster Emerita ut medicinerna?

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag älskade den, den är spännande och mystisk. Jag älskar att den har många olika saker som kommer ihop i slutet. 100000/10 av mig.

Emelliea aaj tjaaleme

15+ jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Kathleen Glosgow

Girl in pieces

15+ jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Marian Hoefnagel

Anne Frank: ett liv

9-12 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
M G Leonard och Sam Sedgman

Tjuven på Highland Falcon

9-12 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Jeff Kinney

Ett hopplöst fall