Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Ett hopplöst fall

  • Tjaelije: Jeff Kinney
  • Bievnije: Emelliea
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 6 Golken 2022
Ett hopplöst fall.jpg

Man bïjre gærja lij:

Förlagstext: "Lika bra att inse fakta: Greg Heffley kommer aldrig att bli den där perfekte sonen. Det gäller bara att förklara det för pappa. Greg vet precis hur han ska lirka sig förbi sin pappas alla försök att förändra honom. Men när pappa hotar med att skicka Greg till en militärskola på sommarlovet inser han allvaret"

Ett hopplöst fall är del 3 i serien Dagbok för alla mina fans.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker att boken är jättebra. Det är bra humor och relaterbara händelser!

Emelliea aaj tjaaleme

15+ jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Kathleen Glosgow

Girl in pieces

15+ jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Marian Hoefnagel

Anne Frank: ett liv

9-12 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Eva Frantz

Hallonbacken

9-12 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
M G Leonard och Sam Sedgman

Tjuven på Highland Falcon