Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Tjuven på Highland Falcon

  • Tjaelije: M G Leonard och Sam Sedgman
  • Bievnije: Emelliea
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 11 Golken 2022
Tjuven på Highland Falcon.jpg

Man bïjre gærja lij:

Man får följa med Hal och hans morbror Nat på tåget Highland Falcon, och dess sista resa. Men när de inser att det finns en tjuv på tåget bestämmer sig Hal för att lösa det. Med sina skissfärdigheter och med hjälp av en ny vän försöker han lösa fallet om Tjuven på Highland Falcon.

"Tjuven på Highland Falcon" är den första delen i serien "Det stora tågäventyret".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker att boken är jättebra. Den är spännande, klurig och mysig. Den tar ca. 6-8h att läsa ut vilket gör den så bra. Man kan läsa i evigheter och den tar aldrig slut.

Emelliea aaj tjaaleme

15+ jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Kathleen Glosgow

Girl in pieces

15+ jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Marian Hoefnagel

Anne Frank: ett liv

9-12 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Eva Frantz

Hallonbacken

9-12 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Jeff Kinney

Ett hopplöst fall