Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Fiendeblod

  • Tjaelije: Lene Kaaberböl
  • Bievnije: BeZuY H
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 20 Voerhtjen 2022
Fiendeblod

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om att det är några barn och ett av barnen heter Karla. Dom hittar korpägg. En natt vaknar ett av barnen och ser att Karla stampar på alla ägg förutom ett och hon tar med det hon inte stampade på.

PS. Fiendeblod är femte delen i serien Vildhäxa som började med Eldprovet.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag gillar vildhäxa fiendeblod för att den är spännande och det händer många spännande saker. Jag tycker att man ska läsa Vildhäxa - Fiendeblod för att den är spännande och bra. Boktipsat av Ida.