Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Edward Tulanes fantastiska resa

  • Tjaelije: Kate DiCamillo
  • Bievnije: SoHeK D
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 22 Voerhtjen 2022
Edward Tulanes fantastiska resa

Man bïjre gærja lij:

Edward Tulane har ägts av flera ägare och har varit med om ganska många äventyr. Han har legat på havets botten och i en soptipp och har hittats av en hund. Jag tyckte den var riktigt bra.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tyckte den var riktigt bra.