Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Comedy Queen

  • Tjaelije: Jenny Jägerfeld
  • Bievnije: LaZaF B
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 11 Snaltjen 2022
Comedy Queen

Man bïjre gærja lij:

Den handlar om en flicka som heter Sasha. Hennes mamma är död så hon har gjort en lista med sju punkter som hon måste följa för att överleva.

1. Klipp av allt hår.

2. Ta inte hand om nån.

3. Läs inga böcker.

4. Ha bara färgglada kläder.

5. Tänk inte för mycket.

6. Undvik promenader & skogen.

7. Bli Comedy Queen.

En gång frågar hennes pappa om hon vill ha en hundvalp. Men vad ska hon göra? Hon måste ju tänka på punkt två i listan.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tycker att den här boken var både lite sorlig och rolig. Den är också väldigt spännande och hon beskriver allt så noga i denna boken! Läs den vetja, superbra!!