Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Tilly och bokvandrarna

  • Tjaelije: Anna James
  • Bievnije: SeZiY W
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 28 Snaltjen 2022
Tilly och bokvandrarna

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om Tilly som bor i en bokhandel med sin mormor och morfar. Hennes mamma försvann kort efter Tilly föddes. En höstlovsdag börjar det hända mystiska saker. Tilly vill nu veta mer om varför hennes mamma försvann och vem var egentligen hennes pappa. Många mysterier och hemligheter visar sig.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tyckte boken var spännande och cool.