Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Rymma från Alcatraz

Kap.1 Jag och min plan

Cell 58 kl.00:26 (Klar himmel månskiva)

Hej! Jag heter Danny och jag är 37 år och sitter på Alcatrazfängelset. Jag försökte ta kronjuvelerna i London, Englands huvudstad. När jag åkte fast dömdes jag till 25 års straff i Alcatraz. Men jag tänker rymma för att jag inte står ut med att sitta i fängelse. Jag tänker att på lunchen ska jag smita in i köket och därifrån in i ventilationssystemet och vidare mot gården och där ska jag gräva mig under staketet och vidare ut. Jag kommer sedan springa ut i friheten.

Kap.2 Resan mot frihet

Cafeterian kl.11:30 (Moln närmar sig)

Jag måste skynda mig att äta upp maten nu om jag ska hinna till köket! När jag var klar smög jag mot köksdörren, men den var låst. Jag tog min kompis hårnål och började med att dyrka upp låset, men det måste finnas någon övervakningskamera eller något för ungefär 40 sekunder senare var det en massa vakter där, som tur var gick dörren upp och kunde komma in. Jag tog en kniv och började skruva av muttrarna på ventilationssystemet. Jag kröp efter gången och när jag kom ut igen var jag på gården. Jag tyckte att jag såg något blått skymta bakom hörnet men jag var inte helt säker. Jag började springa mot staketet och sedan böjde jag mig ner för att gräva. Nu hördes skrik bakom mig, och när jag vände mig om såg jag att det var poliser.

Kap.3 vägen ut

Gården kl.12:03 (Mulet)

Jag började gräva fortare nu. Till slut kunde jag pressa mig ut men vakterna var tätt efter mig. Jag såg en helikopter längre bort och började springa mot den. Poliserna var bara några meter bort när jag hoppade. Jag insåg att jag var fri. Det enda jag behövde göra nu var att ta en helikopter in till land. Jag såg en helikopter så jag sprang mot den och hoppade in. Jag startade motorn och det bar iväg. Nu hörde jag fler helikoptrar bakom mig och förstod att jag blivit upptäckt. Nu hördes ljuden allt närmare, så jag gasade på ordentligt…

Kap.4 Jagad

Över stilla havet Kl.13:23 (Regnigt)

Jag gasade på ordentligt så att jag kunde skaka av mig poliserna. Nu var de alldeles intill mig så jag gjorde något ganska korkat. Jag hoppade i det iskalla vattnet och började simma. Jag insåg att jag skulle frysa till is om jag inte torkade. Jag såg en liten ö längre bort så jag simmade dit så snabbt jag kunde. När jag var framme så såg jag att solen tittade fram. Jag tog av mig mina kläder så att de kunde torka medan jag värmde mig i solen.

Kap.5 vägen hem

Henderson Island Kl.14:27 (Soligt)

Jag visste inte vart jag hade hamnat. Jag såg några palmer med kokosnötter en liten skog och en källa med kallt friskt vatten. Jag tog på mina kläder och gick in i skogen. Då såg jag en liten roddbåt. Då fick jag en idé. Jag fyllde båten med kokosnötter. Sedan satte jag mig i båten och började ro. Efter cirka en timme började jag bli hungrig så jag tog en kokosnöt och började äta. Mmmm, så gott tänkte jag. Nu såg jag land. Jag lade undan min mat och började ro allt vad jag kunde. Det var rätt så jobbigt, men frihet är allt.

Kap.6 Slutet på början

Nya Zeeland Kl.15:17 (Soligt med moln)

Jag var framme nu. Det var en fantastisk känsla att kunna känna att jag var fri. Jag kommer börja med att begå brott och sedan ha kul! Jag tycker att det är fantastiskt att jag har lyckats rymma från Alcatraz helt själv. Och jag har haft en sådan tur! Med dörren, helikoptern, att jag inte frös ihjäl och att jag hittade båten. Det är sjukt coolt! Ses sen! Jag kommer tillbaka!

Emelliea aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Småskräckisar - Del 9: Hemsökt

Wiliam hade just svängt in på avfarten mot den lilla ön han och hans familj skulle bo på de kommande dagarna. Hans föräldrar hade hyrt en liten stuga mitt ute i ingenstans. Han drog en djup suck samtidigt som han titt...

 • Ikon ugglan silhuett

Småskräckisar - Del 8: Under marken

Den unge pojken tyckte att det skulle vara roligt att utforska kloakerna under stadens gator. Han hade hört historier om vad som kunde hittas där nere och var nyfiken på att få veta mer.

Han snubblade i mörkret, ha...

 • Ikon ugglan silhuett

Konsten att måla - Del 1: Grunderna och materialet

Det finns massor av olika målarkonster. Några populära tekniker är akvarell, skiss och oljekrita. Min personliga favorit är nog akvarell. All konst är unik där vissa konstverk är abstrakta, medans andra är realistiska...

 • Ikon ugglan silhuett

Småskräckisar - Del 7: Ögonen

Natten var kall och mörk och vinden ylade. Emma var ensam i sitt sovrum, instoppad i sin säng och försökte hålla sig varm. Hon hade precis börjat somna när hon plötsligt lade märke till ett par glödande ögon i hennes...

 • Ikon ugglan silhuett

Småsckräckisar - Del 6: Någon där?

Mia låg i sängen och tittade på mobilen. Klockan var runt 00:30, och det var så gott som kolsvart ute. Det var fredag och Mia tänkte att hon kunde gå och lägga sig hur sent hon ville. Hon låg och tittade en liten stun...

 • Ikon ugglan silhuett

Fakta om pyramiderna i Egypten

Pyramiderna är de största byggnaderna förutom den kinesiska muren. De första pyramiderna byggdes år 2780 f. Kr och år 2280 f. Kr.

Det finns cirka 80 pyramider i Egypten. Utanför Kairo på Nilens västra strand finns...

 • Ikon ugglan silhuett

Fakta om kinesisk fotbindning

Kinesisk fotbindning ansågs fint och var ett stort skönhetsideal. Små flickor i sexårsåldern fick oftast sina fötter bundna för att bli accepterade av sociteten. Det ansågs att om foten var längre än sex tum så skulle...

 • Ikon ugglan silhuett

Kristallnatten

Kristallnatten pågick 9 nov 1938–10 nov 1938 i Tyskland. Under kristallnatten brändes 267 synagogor och över 7500 affärer vandaliserades av nazisterna. De flesta judiska affärer hade stora hål i fönsterrutorna eller f...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

 • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

 • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

 • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...