Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Dinosaurierna

En dag så var dinosauren Lasse ute på en promenad i den vackra solnedgången. Han tyckte att det var lika mysigt att gå i solnedgången varje gång. Lasse brukade alltid gå med sin kompis Rolf som också han var en dinosaurie.

De två tar med lite fika och sätter sig vid en klippa. När de har fikat upp sitt fika så vandrar de hem igen. Nu har det blivit mörkt ute, men Lasse ska ändå ut och vattna blommorna. När Lasse vattnat klart hör han en jättestor smäll. "PANG" låter det. Ljudet kommer från skogen.

Lasse går dit och kollar. Då ser han att en stor komet har slagit i marken. Lasse springer fort hem till Rolf och berättar att det landat en stor komet i skogen. Rolf blev nyfiken och sprang fort till skogen. När han tittat färdigt kommer Rolf tillbaka och de bestämmer sig för att bara gå och lägga sig igen.

Efter att både Rolf och Lasse har vaknat på morgonen så bestämmer de sig för att ta sig ett långt äventyr. De ska till dinosauriernas land för att berätta för de andra dinosaurierna vad som har hänt. När Rolf och Lasse packat klart sina saker så började de äventyret. De tar sig igenom Trollskogen, sedan genom Dansdjurens rike och till slut går de genom Häxornas land. Nu är det bara Skuggriket kvar. Både Rolf och Lasse är väldigt rädda.

- Vi klarar detta bara om vi vill, säger Rolf.

- Jag litar på dig, säger Lasse.

- OK då går vi!

Nu har de tagit sig igenom Skuggriket och snart är de framme. Men de bestämmer sig för att ta en liten paus så att de orkar fortsätta imorgon. De väljer att lägga sig och sova bakom ett träd för att de fanns inte så mycket annat. De gick och la sig klockan 22:08 och vaknade 08:35. Rolf skrek "NU ÄR DET DAGS ATT VAKNA!" Lasse vaknade fort.

- Nu måste vi fortsätta, det är inte långt kvar, säger Lasse.

Och de började gå igen. Nu var det bara några meter kvar. De går fram till porten och knackar på men ingen kommer och öppnar. Det var helt dött. Lasse och Rolf gick runt och kollade om det fanns någon annan ingång till Dinosauriernas land. De delade på sig, Rolf gick till vänster och Lasse gick till höger. Efter någon minut skriker Lasse:

- Jag har hittat en ingång!

- BRA, men vart är du? frågar Rolf.

- Här, jag är bakom stora guldhuset, svarar Lasse.

- Okej, jag kommer!

När Rolf kommit fram till Lasse så går de in genom dörren som stod på vid gavel. Men när de kommit in så blev båda tårögda. Det enda de såg var döda dinosaurier. Båda satte sig ner och grät. De visste inte vad de skulle göra nu när de var de enda dinosaurierna.

De bestämde sig för att leva vidare själva. Rolf och Lasse vandrade hem igen och gick till sängs. Nästa dag satte de sig på klippan och sörjde tillsammans. Men så hörde de något. Det lät som fotsteg. Det kom fler dinosaurier! Rolf och Lasse blev förvånade. De hoppade av glädje. De gick fram till dinosaurierna.

- Hur kan ni leva? Alla i landet har ju dött förutom vi?

- Vi klarade oss tillsammans. Vi undrade om vi kunde bo hos er, sa dinosaurierna.

- Ja det kan ni gärna göra, sa Rolf och Lasse.

- Härligt! Nu firar vi detta för att vi har varandra.

De firade i flera timmar och hoppade av glädje. Nu lever de tillsammans och alla är lyckliga.

sannapanna08 aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Mannen med den mörka skuggan

Jasmine låg och sov i sin säng. Hon vaknade av ett konstigt ljud. Det var en man som gick runt utanför huset mitt i natten. Jasmine kände igen mannen men hon visste inte från vart. Mannen började komma närmare hennes...

 • Ikon ugglan silhuett

Monstret

Det var en gång två tjejer, Anna och Stella, som var ute och gick mitt ute i skogen. Det var väldigt dystert och mörkt. Klockan var 03:00 på natten. De två tjejerna skulle gå hem från ett läskigt hus och genom den mör...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

 • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

 • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

 • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...