Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Mannen med den mörka skuggan

Jasmine låg och sov i sin säng. Hon vaknade av ett konstigt ljud. Det var en man som gick runt utanför huset mitt i natten. Jasmine kände igen mannen men hon visste inte från vart. Mannen började komma närmare hennes hus. Hon var rädd. Mannen fortsatte att gå mot huset och då han kom fram ställde han sig och kollade in i Jasmines fönster. Jasmine gömde sig bakom gardinen så att mannen inte skulle se henne.

Jasmine tog sin mobil för att ringa polisen. Men hon hade inte någon ström i mobilen. Hon visste inte vad hon skulle göra. Regndropparna föll sakta ner och stjärnorna lyser starkt på himlen. Jasmine kände sig iakttagen, vad skulle hon göra? Skulle hon hoppa ut genom fönstret eller skulle hon bara springa ut?

Mannen såg annorlunda ut. När Jasmine kollade mannen i ögonen blev hon alldeles snurrig. Nästan som att hon höll på att svimma. Mannen kom bara närmare och närmare mot dörren. Jasmine sprang allt hon hade ner för trappan och låste dörren. Mannen knackade och slog på dörren. Jasmines föräldrar var bortresta så hon var ensam hemma.

Hon stoppade in laddaren i mobilen och startade den. Så fort den hade lite ström ringde hon direkt till polisen. De svarade och frågade vad som hade hänt. Polisen sa att hon skulle låsa alla dörrar och alla fönster. Hon lyssnade på polisen och gjorde som de sa.

När polisen äntligen kom fram till Jasmines hus slog de in dörren. Mannen stod kvar på exakt samma ställe som förut. Men det märkliga var att polisen inte kunde se mannen. Det var bara Jasmine som kunde göra det. Polisen frågade Jasmine vad som var felet. Jasmine blev helt tyst. Polisen sa att de måste åka vidare. Jasmine skrek allt hon hade att de inte fick åka. Poliserna lyssnade inte och Jasmine började gråta. När polisen åkt smög mannen sakta in i huset och sa:

- Ska vi leka?

Jasmine blev rädd. Hon visste att hennes föräldrar skulle komma hem snart. Efter ett litet tag hörde Jasmine en bil. Det var hennes föräldrar. Hon hoppade av lycka. Hon berättade exakt allt för sina föräldrar. De trodde på henne. Sedan letade föräldrarna igenom hela huset. De såg en skugga. Det var mannen. De gjorde en fälla så att de kunde fånga in mannen i en bur. Det funkade som planerat. Mannen fastnade i buren och de åkte till polisen med den.

När de berättat allt för polisen bad polisen om ursäkt:

- Det var fel av oss att bara åka, det kunde hända något. Förlåt vi ska aldrig göra om det igen.

Mannen blev förhörd av polisen. Jasmine och hennes föräldrar kunde åka hem igen och aldrig mer tänka på det som hade hänt.

sannapanna08 aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Dinosaurierna

En dag så var dinosauren Lasse ute på en promenad i den vackra solnedgången. Han tyckte att det var lika mysigt att gå i solnedgången varje gång. Lasse brukade alltid gå med sin kompis Rolf som också han var en dinos...

 • Ikon ugglan silhuett

Monstret

Det var en gång två tjejer, Anna och Stella, som var ute och gick mitt ute i skogen. Det var väldigt dystert och mörkt. Klockan var 03:00 på natten. De två tjejerna skulle gå hem från ett läskigt hus och genom den mör...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

 • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

 • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

 • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...