Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Den hemsökta stranden - Del 1

Det var en gång en flicka som hette Katy. Hon var tio år. Hennes familj var ny i Blommonstaden. Så de kände inte till stadens mörka hemlighet.

Katys familj skulle till en strand. Men ingen var där. Det enda Katy såg i sina tankar var ett barn som höll på att drunkna. Men hon brydde sig inte. De badade och efter ett tag gick alla upp. En svartklädd man kom mot Katy.

Fortsättning följer ...

nemesisjul aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Bensinstopp - Del 1

Det var en gång en bil som hette Rasmus. Han bodde i en stad som kallades Lingvägen. Där bodde han med sina föräldrar Kity och Anton. En dag skulle han till Busfabriken, men han fick slut på bensin. Han stod på väg...

  • Ikon ugglan silhuett

Isa på hemligheternas ö

Det var en vanlig dag när Isa skulle gå till skolan. När hon kom till skolan så märkte hon att något inte var rätt. Alla som var där hade ett rivmärke i sitt ansikte. Alla verkade bete sig vanligt tills hennes bästa k...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...