Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

De döda anfaller del 1: Gråten som aldrig tog slut

Jag vaknade och allting kändes som vanligt. Förutom en sak, nerifrån köket hördes inget småprat från mina morgonpigga föräldrar. Sedan kom jag på att det var sommarlov, rättare sagt, första dagen på sommarlovet! Jag skulle hänga med Tina under hela sommaren! Det skulle bli grymt härligt! Jag antog att mamma och pappa fortfarande sov, för när jag lagt mig vid 23:00 igår satt de fortfarande och kollade på fotboll. Jag tänkte att de var trötta, det var inget mer med det.

Jag drog på mig min illröda hoodie och ett par ljusblå, rivna jeans, satte på mig ett par vita sneakers och satte upp mitt mellanlånga röd-orangea hår i en slarvig hästsvans. Efter en snabb titt i spegeln småsprang jag till mamma och pappas rum. Men, där fanns ingen alls. För en halv sekund trodde jag att jag fyllde år och att de nu skulle överraska mig, men jag kom på att jag fyller år i maj, inte juni. Det var lite konstigt att man inte hörde något från köket, men vad skulle jag göra åt det?

Jag tog en sista snabbkoll i deras rum innan jag gled ner hela vägen till nedervåningen på trappräcket. Där möttes jag av en outhärdig stank, som från ruttet kött, och jag hörde hur några flugor surrade i ett hörn av vardagsrummet.

- Det är inte kul! Vars är ni? skrek jag rakt ut i tysdnaden.

Så upptäckte jag att det faktiskt var VÄLDIGT tyst. Inga ljud från bilar, småbarns gråt, skratt eller någonting, i en stad där det alltid lät lite åtminstone. Jag kollade ut genom fönstret och möttes av en tyst, spöklik stad. Vi bodde ganska högt upp i en stor byggnad så man såg ofta mycket liv och rörelse, men den dagen var det bara tyst.

Jag bestämde mig för att skaka av den där obehagliga känslan och istället gå och kolla varför det surrade så mycket flugor i hörnet av vardagsrummet. Det var ett beslut som jag idag ångrar, men jag ändå är glad över att jag tog. Att inte gå dit hade kunnat förändra mitt öde så mycket, jag kanske inte skulle varit vid liv då.

Jag gick fram till hörnet, och det jag såg var som i en skräckfilm, fast på riktigt. Mina båda så fantastiska föräldrar låg där på golvet med sina inälvor utrivna ur magen och de hade så många sår. Det rann ut blod över hela golvet och flugor surrade runt kropparna som vildar. Jag skrek förtvivlat, med många tårar i rösten.

-Mamma?! Pappa?!

Sen brast jag i gråt. Jag grät och grät tills tårarna tog slut. Det kändes som ett grått moln seglade över mig och tvingade mig att gråta så mycket. Det kändes som om jag gråtit upp hela min själ, att jag bara var ett tomt skal. Jag låg där och grät i över tre timmar.

Då ringde mobilen...

Roxy2010 aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Kalle Katts jul: Bok 2

Kalle Katt är en rolig katt som alltid hittar på något bus när man minst anar det. Kalle bor på en gård med sin mamma Kamilla, sin farbror Klas och sin syster Kelly. Gårdens ägare heter Britta och Bob, och på gården f...

 • Ikon ugglan silhuett

Kalle Katt: Bok 1

Katten Kalle är livlig, snäll och minst sakt rolig. Han kommer på en massa bus när man minst anar det. Kalle älskar sill mest av allt i världen och brukar ofta leka med hunden på gården, de är bra kompisar. Kalle är b...

 • Ikon ugglan silhuett

De döda anfallet del 3: Vi måste härifrån

Det hördes ett brak och ett stort gurgel när hennes zombiepappa störtade in i rummet.

Tina var halvägs genom fönstret med ryggsäcken över axeln och jag satt på cykeln redo att ge mig av. När jag hörde braket skrek...

 • Ikon ugglan silhuett

De döda anfaller del 2: Expedition: Rädda Tina

Mobilen ringde.

Jag hade just gråtit ut min själ över mina döda föräldrar. Jag kunde inte förstå att jag aldrig mer skulle kunna krama dem, prata med dem, skratta med dem, äta med dem, eller lyssna musik med dem. J...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

 • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

 • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

 • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...