Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Fly för livet!

Jag tittade ut genom en litet titthål mellan brädorna. Det var pappa som hade spikat för fönstret med dem när han fortfarande levde. Utanför fanns två soldater som bar ryska flaggor. Åh nej!

Blixtsnabbt låste jag upp dörren och sprang för livet. Jag gömde mig i en skogsdunge. På avstånd hörde jag röster. Förskräckt såg jag två ryska soldater till. Jag höll andan och lyssnade på vad de sa.

- Vi har letat igenom området. Här verkar inte finnas några fler.

- Bra! Vi berättar för Chefen.

Soldaterna gick iväg.

När de hade gått sprang jag för mitt liv. Jag kom till en bäck. På andra sidan fanns ett fält. Där stod två soldater till. Men de här bar Ukrainas flagga. Jag sprang fram till dem och berättade om soldaterna som var på väg till sin chef. De ukrainska soldaterna tackade för hjälpen.

- Men du kan inte vara ensam här. Det finns fullt av ryska soldater. Vi visar dig till vårt läger. Där är du säker.

Jag följde med soldaterna till sitt läger. Där visade sergeanten mig till ett tält. Där fanns det mat. Jag åt tills jag blev mätt. Nu hade jag lite mer energi.

- Tack, sergeant!

- Sätt dig framför eldstaden så blir du varm.

Jag gjorde som han sa. Där satt även några andra soldater. Jag berättade om mamma och pappa som de ryska soldaterna hade dödat och att jag inte längre hade någon familj. Soldaterna verkade tycka synd om mig. Vi fortsatte prata. När det började mörkna sa de att det var dags att äta middag.

Jag åt tacksamt och satt sen kvar vid bordet med de andra soldaterna. Det fanns ändå inte så mycket annat att göra i lägret. Först när de andra hade ätit klart märkte jag hur trött jag var. Jag bad en av soldaterna att visa mig till tältet med sovsäckar. Jag la mig i en sovsäck och trots att det var kallt somnade jag fort - och för första gången sedan mamma och pappa dog kände jag mig trygg.

SimonSBV aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Hejdå, kära plan

Det var återigen dags för en militärövning på Merga Air Force System's största flygbas i Barrelton på Russellöarna. Den här gången skulle vi öva på spaning. Amiral Shard hade varit ytterst kreativ och ställt ut en str...

 • Ikon ugglan silhuett

Jag ska klaga hos chefen!

Albert var ute och körde med sin bil när han såg på en mätare att bränslet nästan var slut. Han svängde av en bensinmack och stannade bilen vid en pump. Men när han skulle tanka upptäckte han att bränslet var slut där...

 • Ikon ugglan silhuett

Tre töntar på Telefonplan

Hej jag heter Tobias. Eller Tönt-Tobias som dom i det coola gänget kallar mig. Jag bor på Telefonplan. Det är ett rätt najs ställe. Dom har en restaurang som serverar fett god sushi och ett fint litet torg med några a...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

 • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

 • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

 • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...