Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ekorren silhuett

Muv tjiegus ráddna

Buoris!

Mujna l akta tjiegos ráddna. Suv namma la Sunná. Sunná la sijvo. Sujna l tjáhppis vuobda ja russjkis tjalme. Sunná la gávtja jage. Ávta biejvve gå mån ja Sunná stågajma, de Sunná ravgaj. Sunná tjierru. Sån bávtjagahtij juolgev.

Sunná hähttuj oaddjut plåstårav. Sunná enná javlla såj hähttuba mannat dåktåra lusi. Mån oaddtjujiv tjuovvut. Gå mij bådijma dåktåra lusi mij vuojnijma muv ja Sunná rádnav, Leah.

Suv viellja lij oadtjum bávtjas juolgen sån aj. Maŋŋel mij oattjojma tjåhkkåhit vuorddemlanján. De dåktår bådij.

- Sunná Ristin la duv vuorru.

Maŋŋel mij oattjojma mannat sisi avta unna ladnjaj ja dåktår gahtjaj Sunnás gåk sån oattjoj bávtjas ja jus báktji dal. De Sunná manáj sisi avta unna, unna ladnjaj.

Dåhppe lij niejdda mij gehtjaj jus sujna lij bávtjas nåv ahte lij váralasj.

Gå Sunná bådij ruoktu de sån lij ávon.

- Manen la dån nåv ávon? Sunná enna javlla.

- Mån iv la báktjim nåv várálasj! Sunná javlla.

Maŋŋel mij vuolgijma ruoktu.

fröken la aj tjállam

 • Ikon ugglan silhuett

En dag i mitt liv

Idag skulle jag till skolan. Jag gick upp tidigt på morgonen för att jag skulle äta frukost på Strömnässkolan. Mamma skjutsade mig till skolan klockan 7 på morgonen för att hinna med frukosten på skolan. Den har dagen...

 • Ikon ugglan silhuett

Det magiska avloppet

Det var en helt normal dag. Vi åt cheerios och vaniljyoghurt, det smakade gott. Efter det så borstade vi tänderna Joel hade tandkräm och Ludvig borstade tänderna med kaviar. Men han åt upp allt och tänderna blev ej re...

 • Ikon ugglan silhuett

Selma på läger

Hej, jag är Selma och jag ska gå till min nya skola. Vi ska på läger med klassen på sportlovet.

Nu är det sportlov och vi ska samlas utanför klassrummet. Jag står längst bak i ledet med min vän Alma.

- Jag är...

 • Ikon ugglan silhuett

Jag spelar fotboll

Idag provade jag att vara med och spela fotboll. Fröken delade in oss i två lag. Jag hamnade i samma lag som Elin som är bäst på fotboll. Mina kompisar var i andra laget. Om jag byter till mina kompisars lag kanske ja...

 • Ikon ugglan silhuett

Det magiska lövet - Del 2

Mello gick till skolan. Fröken sa:

- Du är sen, Mello.

– Förlåt, fröken, jag vaknade sent idag.

– Det är okej gå och sitt.

Hela skoldagen stirrade Mello på lövet.

- Mello, sa fröken och bad henne att...

 • Ikon ugglan silhuett

Den magiska nya flickan - Del 1

En dag skulle en ny tjej börja i Lillys klass. Lilly var 16 år och bodde på Stengatan 22.

- Hej klassen, idag kommer vår nya klasskompis, sa fröken Camilla.

Då kom en flicka med blå och lila hår, svarta byxor...

 • Ikon ugglan silhuett

Skolresan

En dag gick Lilly till skolan. Hon skulle på en skolresa till Skansen. Hon var lite sen men hon hann. Alla satt på bussen förutom Lilly.

Lilly sprang och samtidigt undrade hon vad hade glömt.

- Oh nej, jag har...

 • Ikon ugglan silhuett

Dagen innan jullovet

Isak gick till skolan. Det var dagen innan jullovet. Isak gick i klass 3C. Vi hade hängt upp en pappersgran i fönstret. Isak gick in i klassrummet och satte sig på sin plats.

Frökens pepparkakshus var borta. Peppar...

Giehto iehtjádijs

Lenep giehto
 • Ikon ekorren silhuett

Ella-Marja ja Nilas

Ántaris ja Ella-Marja libá buoremus ráddna.

Ántaris ja Ella-Marja libá Ántarisa dåben. Ella-Marja giehtto Ántaris:

- Mån lijkku Nilasij, dån ij oattjo soabmásij giehttot...

- Okej mån loabedav.

lågev minuvta mange...

 • Ikon ekorren silhuett

Ballebjörn ja laxeringsmedlet

Aktij lij biernna mij namma lij Ballebjörn. Sån åråj suv dåben mij namma l Tobegren.

Ballebjön lijkku bårråt miedav. Avta biejvve sån dåbdåj miedan lij imaj muossádus.

Ballebjörn lij dåbddåm sämmi muossåadusáv gå...

 • Ikon ekorren silhuett

Linus Karl Heimer Omark

Linus la hockeyspälli ja sån spella Julev hockeyn sån la spellam Nhlan moadda jage. Sån la riegadam

guovvamánno vidát biejvve 1987.

Sån la 1,78 m guhkke ja 85 kg låssåk. Sån la gålmmålåkguhtta jage vuoras. Sujna l nu...

 • Ikon ekorren silhuett

Gájkka tjoavddás

Ebba ja Elvira libá buoremus raddna. Såj libá stállan.

Såj boarsstjga Rosa ja Prince. Såj biejajga sádelav ja bákkev. Oanegattjav maŋŋela tjåhkkåhijga hestaj nanna. Elvira rijddij Rosa ja Ebba rijddij Prince. Såj á...

 • Ikon ekorren silhuett

Biernna láda

Åvta biejvve mån ja Hilda åråjma Buollemåiven. Måj galgajma idjit teltan.

Munnun lij aj hästa maŋen, sunnu namma li Romeo ja Alex. Gå lijma jåvsådam måj tsieggijma teltav ja galgajma oaddat de måj guljama hestajt s...

 • Ikon ekorren silhuett

Hockey rádnatja

Arvid ja Ámma galgaba mannat hockey matchaj ja de Arvid huomahá sån la vajálduhtam suv hockey klubba. Arvid vuojna sport boargal ja ajadalla jus gavnnu ådå klubbajt valla de sån mujta sujnal älla biednega. Amma javlla...

 • Ikon ekorren silhuett

Suoládum suormas

Ella tjåhkkåhij ståvllån klássaladnjan sån usjudallá gå sån galggá stuorránit. Hähkkat åhpadiddje ruojaj.

- Dån hähtto gulldalit! javlaj åhpadiddje.

- Ja ja, javlaj Ella.

leksjåvnnå maŋŋela

Ella ja Marja gehtjajga...

 • Ikon ekorren silhuett

Begitta suola

Dat le ulmusj mij nama lij Mats ja bena nama lij Àrak ja Mats sån åroj vehi ålggålin stockhoalman ja bargaj stockhoalman. Sån dagaj kloahkav ja vuobdij kloahkajt. Akta biejvve vuobdij sån moadda kloahkajt ja de klåhka...