Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Fjäril 124

Det var en fjäril som hette Maja. Hon försvann. Mamma visste inte var Maja var. En dag kom en kille som hade en fjäril. Det var Maja. Maja blev biten av en myra men alla trodde att det var killens fel. Han var hennes ägare.

Maja försökte flyga men det gick inte. Myran hjälpte Maja så att hon skulle bli frisk. Då vaknade Maja. Alla tyckte att hon var söt. Men inte myran eller killen. Maja sa inte först tack för hjälpen. Sen sa Maja tack för hjälpen.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...