Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Var är Lucy och Liv?

Det var en gång en katt som hette Luna. Hon var grå och gillade att jaga möss. Hon bodde med sin storasyster Lucy och sin ägare Liv i en lägenhet.

En dag när Luna skulle sova hittade hon inte Lucy eller Liv. Hon letade i köket, under soffan, vid toaletten – ja överallt. Men ingenstans var de. Luna gav upp hoppet.

Helt plötsligt hörde hon någon som jamade! Luna öppnade ögonen och blev jätteglad. Det var Lucy! Liv hade redan gått till jobbet.

Det visade sig att Luna hade drömt.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...