Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

In i den magiska portalen

Gud har gett Kaira ett uppdrag. Gud vill att Kaira ska hitta en man som heter Adam. Gud vill inte att Adam kommer till jorden. Han är en man som vill komma till jorden och förstöra allt som finns på jorden. Adam är på en planet som heter Folo. Och Kaira måste stoppa Adam från att förstöra jorden.

Kaira var ute i parken. Hon var ensam. Sedan kom en pojke som heter Birre. Han såg Kaira. Han ville vara vän med Kaira. Men Kaira gick och köpte glass. Birre följde efter Kaira. Men Kaira såg Birre och sa:

- Vem är du?

- Förlåt att jag följer dig, svarade Birre. Jag heter Birre! Vad heter du?

- Jag heter Kaira.

Birre tycker att Kaira verkar vara ensam.

- Varför är du ensam? frågade Birre.

Kaira ville inte svara utan sprang iväg. Birre sprang efter. Sedan blev Birre trött. Kaira sa de magiska orden för att öppna portalen:

- Planet Folo öppna porten!

Sedan öppnades porten och hon hoppade in. Ingen märkte att hon var borta. Hon var i planeten Folo. Där såg hon ett slott som hon gick in i. Där såg hon Adam. Adam sa:

- Välkommen Kaira. Vad skönt att se dig.

Men Kaira tog en stav och slog Adam.

- Du har ingen chans mot mig! sa Adam.

Sedan skulle Adam slå Karia men då slog hon honom istället. Gud tog upp Adam till himlen.

Kaira sa förlåt till Birre. Nu är Kaira Och Birre vänner.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...