Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ekorren silhuett

Sámeskåvllå

Muv skåvllå,

Buoremus skåvllå

Sámeskåvllå,

Ságastit sámegielav rádnaj

Sámegiella leksjåvnnå.

Mån lijkkuv sámeskåvlåv

Sámeskåvllå la muv ruokto!

Divta iehtjádijs

Ienep divta
  • Ikon ekorren silhuett

Kalle ja Bert

Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj.

Såj galgajga aj tivolij

Såj váttsijga fässtaj ja tivolij.

Valla gájka besalvisá lidjin nåhkåm.

Såj oattjojga mannat sijddaj.

Nuppe biejve vas fässtaj ja tivolij manájga

Ja...

  • Ikon ekorren silhuett

Visská gå muv ávvo

Visská gå muv ávvo gå mujna li sierralágásj tjáppa ulmutja muv iellemin

Ruoppsat gå muv gieresvuohta dajda gejt ähtsáv

Ruodná gå nuorreráse

Alek gå muv surggo dajda rádnajda gejt lav láhppám

Tjáhppat gå muv moarre...

  • Ikon ekorren silhuett

Alek gå almme

Alek gå almme

visská gå biejvve

ruodná gå ráse

ruoppsat gå vájmmo

bedjat gå muohta

oránnsja gå áppelsijnna

tsáhppat gå guovsagisá

  • Ikon ekorren silhuett

Muv dikta

Vájmmo la ruoppsat

Ruoppsat la gieresvuohta

Gieresvuohta la fijnuk

Fijnuk la dån gåk divna iehtjáda

Sare li alega.

Alek la almme ja jávrre

Jávrre máhttá årrot gahpaloadtje

Ráse li ruodná

Ruodná li giesselastá...