Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 05S
  • Lang 03S

Heasta

kaka00
Aktii lei guokte nieida maid goabbáge aniiga heasta. Sunno heastat namat ledje Bánac ja Mánno. Daid guokte nieida namat leaigga Elle ja Áile. Soai leigga golmbmanuppelogát jahkásaččat. Elle oamastii Bánač ja Áile oamastii Mánno. Ovtta beaivi soai galgaiga mannat olggos riidet meahccis. Maŋŋil soai gulaiga imašlaš jiena:

- Moai vulge dohko geahččat maid dát lea, Áile dajai.

- Juo dat moai dahke, vastida Elle.

Soai riidiga jiena mielde. De soai gávnnaiga ovtta unna stobuš. Dappe orui unna ninjaš gean namma leai Lásse.

- Bures! dajai Lásse ilolaččat.

- Bures, dajaiga Elle ja Áile. Veahá balus.

- Mii leat dunno namat? Iehčan nama lea Lásse. Lásse dajai.

- Mon lean Elle ja dát lea Áile ja munno duohken čuožžuba munno heasttaid Bánač ja Mánno, Elle dajai.

- Sihtabihtte gus dåj boahtet sisi ja juhkat tejav? Gatjáj Lásse.

- Jo dát moai máhtte. Oažžut go heasttaid maid boahtit? Dajai Áile.

- Juo gál soai boahtiba sisa mu dállui, dajai Lásse.

- Mákkar imašláš dálu Lásses lea, jurddašii Elle.

-Maid don leat? Olmmoš? Jearai Áile.

- Mon in lean olmmoš, mon lean ninja, vástidii Lásse.

- LEA GO DÀT DUOTHA? Jearai Elle.

- Gál dat lea duotha, vástidii Lásse.

- Maid heastá borrá? Jearai Lásse.

- Soai borraba suojnev ja rušppiid ja juhkaba čázi, vástidii Áile.

- Dáv mån anáv, javlaj Lásse.

- Mákar deaja doai hálibeahtti? Mus lea eanemus muorjjideaja ja čáhppes deaja, dajai Lásse.

- Mån háliidan gáhpermuorjji teav, javlaj Áile.

- Mon háliidan láttagat deaja, dajai Elle.

- Vuorbi mus leat goappaš deaja. Vuordde mon vieččan, dajai Lásse.

Já deh Áile, Elle ja Lásse bođiiga ja jugaiga deaja.
Deh bođiiga bánač ja Mánno boraiga suinniid ja rušppiid.

NOKUN!

Member.Story.MoreOf kaka00

  • Lang 06S

Den stora kakfabriken

Det fanns en stor kakfabrik i England. Men det folken inte visste var kakfabrikens hemlighet. Det var två tioåriga barn som ägde fabriken. Dom hette Ina och Jeims. Men vad dom inte visste var att det fanns två elvaåri...

Lenep giehto

Lenep giehto
  • Lang 05S

Muv tjiegus ráddna.

Buoris! Mujna l akta tjiegos ráddna. Suv namma la Sunná. Sunná la sijvo. Sujna l tjáhppis vuobda ja russjkis tjalme. Sunná la gávtja jage. Ávta biejvve gå mån ja Sunná stågajma, de Sunná ravgaj. Sunná tjierru. Sån b...

  • Lang 06S
  • Lang 05S

Giesseloahpe

Giesseloahpe Muv giesseloaben lav mån hárjjidallam. Akti mån dahkiv 1000 sit-upsajt. De mån dahkiv 20x 50=1000 valla gå mån sihtiv rávvasav hárjjidallat de viehkiv birra unnán, valla gievrudagáv ja rávvasav ällim á...

  • Lang 05S

Báhtsak ja Goattse

Akti lidjin guokta gierge, sunnu namá lijga Báhtsak ja Goattse. Åvtå biejve Goattse sidaj stádaj vuolgget. Sån sidáj oasstet ”klackagábmagijt”. Valla gå bådij dåk de lidjin gábmga nåhkåm ja Goattse lij nåv håjen. Ja d...

  • Lang 06S
  • Lang 05S

Boahtte vahko

Kapitel 1 Buores muv namma l Sofia ja dat lav muv mujttalus muv ietjam birra. Muv iedni namma l Anna ja muv áhtje namma l Jakob. Muv ieddne sån la sábmi ja muv áhttje sån la ládde. Det är inte så lätt i sko...