Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 05S

Báhtsak ja Goattse

BuRaT T
Akti lidjin guokta gierge, sunnu namá lijga Báhtsak ja Goattse. Åvtå biejve Goattse sidaj stádaj vuolgget. Sån sidáj oasstet ”klackagábmagijt”. Valla gå bådij dåk de lidjin gábmga nåhkåm ja Goattse lij nåv håjen. Ja de Báhtsak oattjoj åvtå ájádusáv.

- Ittji dån sihtam make-upav Báhtsak javlaj.

Ja de Goattse álgij tjajmmat.

- Mån lijkkuv make-upav Goattse javlaj.

Ja de Goattse lij måvtuk ålles biejvev.

Ja de såj mannaba sijddaj.

Lenep giehto

Lenep giehto
  • Lang 05S

Muv tjiegus ráddna.

Buoris! Mujna l akta tjiegos ráddna. Suv namma la Sunná. Sunná la sijvo. Sujna l tjáhppis vuobda ja russjkis tjalme. Sunná la gávtja jage. Ávta biejvve gå mån ja Sunná stågajma, de Sunná ravgaj. Sunná tjierru. Sån b...