Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 05S

Báhtsak ja Goahttse

BuRaT T

Akti lidjin guokta gierge, sunnu namá lidjin Báhtsak ja Goahttse. Åvtå biejve Goahttse sidáj stádaj vuolgget. Sån sidáj oasstet “klackgábmagijt”. Valla gå bådij dåk de lidjin gábmaga nåhkåm ja Goahttse lij nåv håjen. Ja de Báhtsak oattjoj åvtå ájádusáv.

- Ittji gus dån sihtam make-upav? Báhtsak javlaj.

Ja de Goahttse álgij tjajmmat.

- Mån lijkkuv make-upaj, Goahttse javlaj.

Ja de goahttse lij måvtuk ålles biejvev.

Ja de såj manájga sijddaj.

Giehto iehtjádijs

Lenep giehto
  • Lang 05S

Muv tjiegus ráddna

Buoris! Mujna l akta tjiegos ráddna. Suv namma la Sunná. Sunná la sijvo. Sujna l tjáhppis vuobda ja russjkis tjalme. Sunná la gávtja jage. Ávta biejvve gå mån ja Sunná stågajma, de Sunná ravgaj. Sunná tjierru. Sån...