Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
Dån illa sisiloggidum ja duv dagos sjaddá tjiegos. Sidá gus oassálasstet vuorbbádusán de hähttu sisiloggidum årrot kontuj.
Hähttu aj gájkka gatjávisájt duolla vásstedit sisirájatjit vuorbbádussáj.

Giessequizza

1. Galla juolge li avtan hublon + avtan tjirugin + guovten miesen?


2. Makkir judos målssu bájnov gå jahkeájgge rievddan?


3. Makkir bájnno la gahpergiedjek?


4. Makkir juhtusin li guhtta juolge ja la ruoppsat vielggis dieblij?


5. Mij la unnep tjuojkas ja muohkeris ja mij aj ulmutjijt bijnet?


6. Giesen gå ij åvvånis jávren biekka, gåk dav gåhttju?


Vállji ietjá quizav