Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ekorren silhuett

Muv tjiegus ráddna

Buoris!

Mujna l akta tjiegos ráddna. Suv namma la Sunná. Sunná la sijvo. Sujna l tjáhppis vuobda ja russjkis tjalme. Sunná la gávtja jage. Ávta biejvve gå mån ja Sunná stågajma, de Sunná ravgaj. Sunná tjierru. Sån bávtjagahtij juolgev.

Sunná hähttuj oaddjut plåstårav. Sunná enná javlla såj hähttuba mannat dåktåra lusi. Mån oaddtjujiv tjuovvut. Gå mij bådijma dåktåra lusi mij vuojnijma muv ja Sunná rádnav, Leah.

Suv viellja lij oadtjum bávtjas juolgen sån aj. Maŋŋel mij oattjojma tjåhkkåhit vuorddemlanján. De dåktår bådij.

- Sunná Ristin la duv vuorru.

Maŋŋel mij oattjojma mannat sisi avta unna ladnjaj ja dåktår gahtjaj Sunnás gåk sån oattjoj bávtjas ja jus báktji dal. De Sunná manáj sisi avta unna, unna ladnjaj.

Dåhppe lij niejdda mij gehtjaj jus sujna lij bávtjas nåv ahte lij váralasj.

Gå Sunná bådij ruoktu de sån lij ávon.

- Manen la dån nåv ávon? Sunná enna javlla.

- Mån iv la báktjim nåv várálasj! Sunná javlla.

Maŋŋel mij vuolgijma ruoktu.

Giehto iehtjádijs

Lenep giehto
  • Ikon ugglan silhuett
  • Ikon ekorren silhuett

Boahtte vahko

Kapitel 1 Buoris muv namma l Sofia ja dát la muv mujttalus muv ietjam birra. Muv iedne namma l Anna ja muv áhtje namma l Jakob. Muv ieddne sån la sábme ja muv áhttje sån la ládde. Det är inte så lätt i skola...

  • Ikon ekorren silhuett

Báhtsak ja Goahttse

Akti lidjin guokta gierge, sunnu namá lidjin Báhtsak ja Goahttse. Åvtå biejve Goahttse sidáj stádaj vuolgget. Sån sidáj oasstet “klackgábmagijt”. Valla gå bådij dåk de lidjin gábmaga nåhkåm ja Goahttse lij nåv håjen....

  • Ikon ugglan silhuett
  • Ikon ekorren silhuett

Giesseloahpe

Giesseloahpe Muv giesseloaben lav mån hárjjidallam. Akti mån dahkiv 1000 sit-upsa. De mån dahkiv 20 x 50 = 1000. Gå mån sihtiv rávvasav hárjjidallat de viehkiv birra unnán. Gievrudagáv ja rávvasav ällim ájnna majt...